Anmälan till Konfirmationsläger 2019

Konfirmationsläger 2019

Scout Camp Ransberg har varit värd för ett konfirmationsläger, med bas i scoutmetoden sedan 1964. Drygt 800 ungdomar har konfirmerats på Ransberg och tagit med sig vackra minnen och vänner för livet härifrån.

Konfirmanderna som är 15 år får tänja sina gränser och utvecklas som individer samtidigt som de stärks som del av en grupp.

Konfirmationsläsningen vävs samman med scoutaktiviteter och lägret sker till stor del utomhus i Scout Camp Ransbergs vackra omgivningar. Konfirmanderna får uppleva scouting och friluftsliv samtidigt som de utvecklar sin tro och sina värderingar.

Konfirmationslägret genomförs under tre och en halv vecka och konfirmationen sker i Ransäters kyrka den fjärde lördagen.

Förträff
Du kommer att bli inbjuden att delta i en förträff på Ransberg under våren. Träffen är i anslutning till Scout Camp Ransbergs Vårfest. Träffen är inte obligatorisk, men en viktig träff inför sommaren som alla bör delta i.

Samling
Onsdagen den 19 juni, på eftermiddagen, samlas vi på Scout Camp Ransberg för lägerstart.

Konfirmation och lägeravslutning
Lördagen den 13 juli sker konfirmationen i Ransäters kyrka. Därefter är det gemensam middag på Ransbergs Herrgård. Övernattning för anhöriga till konfirmanderna kan ordnas på Ransberg.

Anmälan
Senast 2018-10-31 görs anmälan enligt nedan samt anmälningsavgift betalas.

Lägeravgift
Totalt 7.500 kronor. Anmälningsavgiften på 1000 kr, inbetalas på plusgiro 643557–2 senast 2018-10-31 och anmälan registreras som definitiv då avgiften inkommit. Resterande 6.500 kronor betalas senast 2019-05-01. Utöver avgiften sköts clearing med respektive hemförsamling av gällande konfirmationsersättning, vilken består av en del för undervisningen och en del för lägerbidrag.

I lägeravgiften ingår undervisning, helpension, gruppfoto, konfirmationshalsduk, samt alla fritidsaktiviteter och utflykter.

Anhörigas middag och logi i samband med konfirmationen tillkommer. Särskild beställning för detta erbjuds senare.

Välkommen!

Tid

2019-06-19 12:00 - 2019-07-13 16:00

Anmälningsformulär

Anmäl dig senast: 2018-10-30 20:50:00

Medlemsprofil

En medlemsprofil är en samlad förteckning över medlemskap, deltagande, anhörigkontakter och annat kopplat till ditt personnummer. Du kan hämta informationen i din medlemsprofil till detta formulär för att slippa fylla i sådant som redan finns lagrat. Du hämtar din profil via en kod som du får från din kår.


Ange namn, telefon och e-post till förälder 1
Ange namn, telefon och e-post till förälder 2
Specifika önskemål kring bemötande, struktur, ordning och inlärning på grund av olika anledningar
Har konfirmanden varit med i någon tidigare kyrklig verksamhet? (kyrkans unga, kyrkokör mm)
Är konfirmanden medlem i en scoutkår?
När är konfirmanden född?

Hanteringen av dina uppgifter