Bli medlem i Hällan Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 2018

Hällans Scoutkår har verksamhet för barn och ungdomar. Vi håller till på Hällan, Södermalmsgatan 40 i Sundsvall.

Mer information om scoutkåren finns på:
Hemsidan: http://www.nsf.scout.se/sundsvall
Facebookgrupperna: "Hällans scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund" och "Scouter i Ljungaverk"
Instagram: hallan_scout

Kåren har en årlig medlemsavgift på 350:- för första familjemedlemmen. Övriga familjemedlemmar betalar 150:-

Scouterna i Ljungaverk betalar 100:- per person.

Ange namn på inbetalningen till kårens plusgiro 69 84 45 - 4

Information om medlemsavgift

Hällan Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund har en medlemsavgift på 350 kr för dig som deltar i verksamheten i Sundsvall. Scouter i Ljungaverk betalar 100 kr per år då de har betydligt färre aktiviteter. För att du ska bli medlem i föreningen krävs det alltså förutom att du skriver in dina uppgifter här dessutom att du betalar in medlemsavgiften till föreningens plusgiro: 698445-4 eller swish. Ange ditt fulla namn och födelseår som meddelande.

123 - 420 62 98

Kårens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i kåren under 2018. Du ansluts också till förbundet Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.