Bli medlem i Förbundskåren 2019

Till förbundskåren ansluts de medlemmar som inte har ett lokalt medlemskap i en scoutkår. Det kallas att vara direktansluten medlem. Du får faktura på medlemsavgiften direkt från förbundet och har rätt att delta i alla aktiviteter som anordnas av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund och Scouterna. I dagsläget är detta ingen regelrätt scoutkår, även om namnet kan få en att tro det.

Kårens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i kåren under 2019. Du ansluts också till förbundet Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.